Φωτογραφία Νο 1 από τον εσωτερικό χώρο του Νιάρχειου Ιδρύματος 'Ο Άγιος Στυλιανός' Φωτογραφία Νο 2 από τον εσωτερικό χώρο του Νιάρχειου Ιδρύματος 'Ο Άγιος Στυλιανός' Φωτογραφία Νο 3 από τον εσωτερικό χώρο του Νιάρχειου Ιδρύματος 'Ο Άγιος Στυλιανός' Φωτογραφία Νο 4 από τον εσωτερικό χώρο του Νιάρχειου Ιδρύματος 'Ο Άγιος Στυλιανός' Φωτογραφία Νο 5 από τον εσωτερικό χώρο του Νιάρχειου Ιδρύματος 'Ο Άγιος Στυλιανός'

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τοποθεσία


Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΔιεύθυνση: 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Αλεξ/πόλεως - Μάκρης

Τ.Κ.: 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 25510-40486

Fax: 25510-40492E-mail: niarcheo_agstylianos@hotmail.gr